Eğer lokasyon önemli değilse bunu boş bırakın
Not: En az 3 resim gerektirir. İlk resim özellik resmi olacak
Select if this is a remote position.